Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/03/2018  20:25
 
 

Βουλή: Γνωμοδότηση υπέρ της κλήσης Πάνου Καμμένου για Σ. Αραβία

Βουλή Γνωμοδότηση υπέρ της κλήσης Πάνου Καμμένου για Σ Αραβία
Βουλή Γνωμοδότηση υπέρ της κλήσης Πάνου Καμμένου για Σ Αραβία
Α

νταποκρινόμενο σε σχετικό ερώτημα της Προέδρου της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Τασίας Χριστοδουλοπούλου το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής γνωμοδότησε ότι η κλήση του κ. Καμμένου για κατάθεση (όπως και κάθε άλλου δημόσιου λειτουργού) είναι υποχρεωτική εφόσον το ζητήσουν τα 2/5 των βουλευτών-μελών της επιτροπής. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Επιστημονικό Συμβούλιο ζητεί να γίνει αποδεκτό το δικαίωμα της μειοψηφίας από τη στιγμή που έχουν συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες υπογραφές.
Μάλιστα η γνωμοδότηση της Επιτροπής απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η Θεσμών και Διαφάνειας δεν μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα της υπόθεσης της Σαουδικής Αραβίας λόγω αρμοδιότητας της υποεπιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Εξηγεί δηλαδή ότι το πεδίο αρμοδιότητας της υποεπιτροπής αφορά μόνο τα εξοπλιστικά προγράμματα ενώ τα θέματα λειτουργίας των θεσμών ανήκουν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.