Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/02/2018  18:55
 
 

Επίσκεψη Αχτσιόγλου στην Πορτογαλία

Επίσκεψη Αχτσιόγλου στην Πορτογαλία
Επίσκεψη Αχτσιόγλου στην Πορτογαλία
Ο

ι δύο πλευρές συζήτησαν και αντάλλαξαν
απόψεις σχετικά με θέματα και πρακτικές
που αφορούν στον καλύτερο έλεγχο της
αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της
δράσης της Επιθεώρησης Εργασίας, ιδίως
στον αγροτικό τομέα, για την προστασία
των εργαζομένων από φαινόμενα παραβίασης
της εργατικής νομοθεσίας.
Η κ. Αχτσιόγλου
πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη
Λισαβόνα, συνοδευόμενη από τον Ειδικό
Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ), Νάσο
Ηλιόπουλο.