Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/05/2019  22:55
 
 

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Σ

ε μία λακωνική ανακοίνωση προχώρησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μέσω της οποίας καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων και γραφείων, με αφορμή τα σημερινά περιστατικά.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:
«Οι επιθέσεις κατά γραφείων και εκδηλώσεων πολιτικών κομμάτων είναι απερίφραστα καταδικαστέες.
Κανείς και με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να διαταράξει την ομαλή πολιτική διαδικασία στη δημοκρατία μας».

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Καταδίκη των επιθέσεων εναντίον πολιτικών εκδηλώσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη