Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/01/2020  20:05
 
 

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου: "Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του"

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του
ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του
Τ

ο ΚΚΕ ποτέ δεν έχει επικεντρώσει -ούτε τώρα επικεντρώνει- στο πρόσωπο το οποίο κάθε φορά προτείνεται να εκλεγεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας τον κρίνουμε αποκλειστικά με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητες του θεσμού, που είναι αυτές του θεματοφύλακα της κυρίαρχης πολιτικής και της επικύρωσης των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της εκάστοτε κυβέρνησης.
Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, με την πρόταση του πρωθυπουργού για την υποψηφιότητα της κας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του

ΚΚΕ για Σακελλαροπούλου Τον θεσμό τον κρίνουμε με βάση το ρόλο και τις αρμοδιότητές του