Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/03/2019  20:15
 
 

Συνταγματική Αναθεώρηση: Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν "180"

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180
Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180
Κ

ι οι 49 προτάσεις για την Συνταγματική Αναθεώρηση που τέθηκαν στη δεύτερη και κρισιμότερη ψηφοφορία έλαβαν την απαραίτητη πλειοψηφία ώστε να θεωρηθούν αναθεωρητέες.
Οι 16 από αυτές τις προτάσεις έλαβαν τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους συγκεντρώνοντας ευρύτατη πλειοψηφία.
Η Αναθεωρητική Βουλή που θα εκλεγεί μετά τις επόμενες εκλογές θα χρειαστεί απλή πλειοψηφία 151 θετικών ψήφων για να αναθεωρήσει αυτές τις 16 διατάξεις, ενώ για τις άλλες 33 θα χρειαστεί ευρύτερη πλειοψηφία τουλάχιστον 180 θετικών ψήφων.
Το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας είναι ίδιο με αυτό της πρώτης ψηφοφορίας, ένα μήνα πριν.

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180

Συνταγματική Αναθεώρηση Πέρασαν κι οι 49 προτεινόμενες διατάξεις - 16 διατάξεις έπιασαν 180