Ημερομηνία Δημοσίευσης 17/09/2019  19:19
 
 

5 ενδείξεις ότι έχετε φραγμένες αρτηρίες

5 ενδείξεις ότι έχετε φραγμένες αρτηρίες
5 ενδείξεις ότι έχετε φραγμένες αρτηρίες
Π

ολλοί άνθρωποι έχουν φραγμένες αρτηρίες, εξαιτίας των λιπαρών που συσσωρεύονται στα τοιχώματά τους, αλλά αρκετοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν.

Αυτό καθιστά δύσκολη την έγκαιρη διάγνωση, με αποτέλεσμα όταν το καταλαβαίνουν, η υγεία τους να τίθεται σε κίνδυνο.

5 ενδείξεις ότι έχετε φραγμένες αρτηρίες