Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/10/2019  10:39
 
 

Αιμορροΐδες μετά τον τοκετό: Αίτια, θεραπεία και φροντίδα

Αιμορροΐδες μετά τον τοκετό Αίτια θεραπεία και φροντίδα
Αιμορροΐδες μετά τον τοκετό Αίτια θεραπεία και φροντίδα
Α

ρκετές είναι οι γυναίκες που ίσως έρθουν αντιμέτωπες με τις αιμορροΐδες για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκυμοσύνη τους.

Ωστόσο, αυτές οι αιμορροΐδες ή τείνουν να φεύγουν αμέσως μετά τον τοκετό ή κάποιες φορές να διαρκούν περισσότερο απ' ό,τι συνήθως.

Αιμορροΐδες μετά τον τοκετό Αίτια θεραπεία και φροντίδα