Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/06/2019  21:19
 
 

Απέβαλα! Και τώρα τι γίνεται;

Απέβαλα Και τώρα τι γίνεται
Απέβαλα Και τώρα τι γίνεται
Ω

ς αποβολή χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε απώλεια κύησης πριν από τη συμπλήρωση 20 εβδομάδων ή όταν το έμβρυο ζυγίζει λιγότερο από 500 γραμμάρια.

Σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές το ποσοστό των κυήσεων, οι οποίες καταλήγουν σε αποβολή κυμαίνεται μεταξύ του 15% και 20%.

Απέβαλα Και τώρα τι γίνεται