Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/02/2020  21:19
 
 

Απόξεση ενδομητρίου: Ποιες είναι οι αντενδείξεις

Απόξεση ενδομητρίου Ποιες είναι οι αντενδείξεις
Απόξεση ενδομητρίου Ποιες είναι οι αντενδείξεις
Τ

ι είναι η απόξεση ενδομητρίου;

Η απόξεση ενδομητρίου είναι μία από τις πιο συνηθισμένες γυναικολογικές επεμβάσεις.

Απόξεση ενδομητρίου Ποιες είναι οι αντενδείξεις