Ημερομηνία Δημοσίευσης 24/03/2020  21:39
 
 

Αρτηριακή πίεση: Κοινά λάθη κατά τη μέτρηση στο σπίτι

Αρτηριακή πίεση Κοινά λάθη κατά τη μέτρηση στο σπίτι
Αρτηριακή πίεση Κοινά λάθη κατά τη μέτρηση στο σπίτι
Τ

α αυτόματα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα αποτελούν έναν εύκολο και αξιόπιστο τρόπο μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.

Δείτε συνήθη λάθη που μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία μιας μέτρησης:

Αρτηριακή πίεση Κοινά λάθη κατά τη μέτρηση στο σπίτι