Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/08/2019  13:39
 
 

Αρτηριακή πίεση: Τα βασικά βήματα για να τη μειώσετε

Αρτηριακή πίεση Τα βασικά βήματα για να τη μειώσετε
Αρτηριακή πίεση Τα βασικά βήματα για να τη μειώσετε
Η

διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα είναι σημαντική για την υγεία, καθώς η αύξησή της συνδέεται με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Δείτε στο παρακάτω video τα βασικά μέτρα που πρέπει να λάβετε για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση:

Αρτηριακή πίεση Τα βασικά βήματα για να τη μειώσετε