Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/11/2019  12:59
 
 

AstraZeneca: 30 χρόνια στην Ελλάδα – 10 καινοτόμες θεραπείες αναμένονται μέχρι το 2022

AstraZeneca 30 χρόνια στην Ελλάδα – 10 καινοτόμες θεραπείες αναμένονται μέχρι το 2022
AstraZeneca 30 χρόνια στην Ελλάδα – 10 καινοτόμες θεραπείες αναμένονται μέχρι το 2022
Τ

ριάντα χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα συμπληρώνει φέτος η βιοφαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca. Το διάστημα αυτό έχει διαθέσει 113 καινοτόμες θεραπείες στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην Υγεία. Μόνο το 2018, 12 εκατ. συσκευασίες φαρμάκων της AstraZeneca χρησιμοποιήθηκαν από Έλληνες ασθενείς.

Με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών, η AstraZeneca επενδύει στη διενέργεια κλινικών μελετών και στη συστηματική υποστήριξη του ερευνητικού έργου Ελλήνων επιστημόνων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Οι επενδύσεις για κλινικές μελέτες ξεπέρασαν τα 4 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ αυξάνονται κάθε χρόνο, προσφέροντας πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες της σε ολοένα περισσότερους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια υλοποίησε 28 κλινικές μελέτες, σε συνεργασία με 450 ερευνητές για θεραπείες σοβαρών νοσημάτων.

AstraZeneca 30 χρόνια στην Ελλάδα – 10 καινοτόμες θεραπείες αναμένονται μέχρι το 2022

AstraZeneca 30 χρόνια στην Ελλάδα – 10 καινοτόμες θεραπείες αναμένονται μέχρι το 2022