Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/11/2019  16:19
 
 

Χρώμα ούρων: Ποιες πληροφορίες δίνει για την υγεία σας

Χρώμα ούρων Ποιες πληροφορίες δίνει για την υγεία σας
Χρώμα ούρων Ποιες πληροφορίες δίνει για την υγεία σας
Τ

α ούρα αποτελούνται σε ποσοστό τουλάχιστον 95% από νερό.

Το υπόλοιπο 5% είναι ένα σύμπλεγμα από διαφορετικά συστατικά που περιλαμβάνουν νάτριο, χλωριούχα, ουρία και κρεατινίνη.

Χρώμα ούρων Ποιες πληροφορίες δίνει για την υγεία σας