Ημερομηνία Δημοσίευσης 10/02/2019  10:19
 
 

Δείτε γιατί και πόση κανέλα πρέπει να βάλετε στη ζωή σας

Δείτε γιατί και πόση κανέλα πρέπει να βάλετε στη ζωή σας
Δείτε γιατί και πόση κανέλα πρέπει να βάλετε στη ζωή σας
Η

κανέλα αποτελεί ένα μοναδικό καρύκευμα με σημαντικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Η ιστορία της κανέλας μας πάει πίσω στον χρόνο, καθώς χρησιμοποιούνταν ευρέως ως «φάρμακο» για διάφορες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της βρογχίτιδας.

Δείτε γιατί και πόση κανέλα πρέπει να βάλετε στη ζωή σας