Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/07/2019  04:19
 
 

Δεν θα πιστεύεις από τι ασθένεια πάσχει η συγκεκριμένη γυναίκα

Δεν θα πιστεύεις από τι ασθένεια πάσχει η συγκεκριμένη γυναίκα
Δεν θα πιστεύεις από τι ασθένεια πάσχει η συγκεκριμένη γυναίκα
Κ

αι όμως, υπάρχουν και αυτές οι ασθένειες.

Για κάποιες μπορεί να έχεις ακούσει, για κάποιες άλλες, θα τραβάς τα μαλλιά σου.

Δεν θα πιστεύεις από τι ασθένεια πάσχει η συγκεκριμένη γυναίκα

Δεν θα πιστεύεις από τι ασθένεια πάσχει η συγκεκριμένη γυναίκα