Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/01/2020  13:39
 
 

Διακυμάνσεις πίεσης σε νεαρή ηλικία: Οι κίνδυνοι για την καρδιά στη μέση ηλικία

Διακυμάνσεις πίεσης σε νεαρή ηλικία Οι κίνδυνοι για την καρδιά στη μέση ηλικία
Διακυμάνσεις πίεσης σε νεαρή ηλικία Οι κίνδυνοι για την καρδιά στη μέση ηλικία
Ό

ταν οι τιμές της αρτηριακής πίεσης αυξομειώνονται σε νεαρή ηλικία, απειλείται η υγεία της καρδιάς στη μέση ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση 4mmHg (χιλιοστά της στήλης υδραργύρου) της συστολικής (ή μεγάλης) πίεσης σε νεαρή ηλικία, συνδέθηκε με 15% υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακή νόσο στη μέση ηλικία.

Διακυμάνσεις πίεσης σε νεαρή ηλικία Οι κίνδυνοι για την καρδιά στη μέση ηλικία