Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/09/2019  16:19
 
 

DNA: Αλήθεια, εσείς τι γνωρίζετε γι' αυτό;

DNA Αλήθεια εσείς τι γνωρίζετε γι αυτό
DNA Αλήθεια εσείς τι γνωρίζετε γι αυτό
Τ

ι είναι το DNA;

Καταρχάς, ο όρος DNA είναι ένα αγγλικό αρκτικόλεξο (ή ακρωνύμιο). Ο πλήρης επιστημονικός όρος είναι Deoxyribonucleic acid (Deoxyribo – Nucleic – Acid/ DNA), ο οποίος αποδίδεται ελληνιστί ως Δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ.

DNA Αλήθεια εσείς τι γνωρίζετε γι αυτό

DNA Αλήθεια εσείς τι γνωρίζετε γι αυτό

DNA Αλήθεια εσείς τι γνωρίζετε γι αυτό

DNA Αλήθεια εσείς τι γνωρίζετε γι αυτό