Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/11/2019  12:59
 
 

EFPIA: Απαραίτητη η γνώμη των ασθενών στην αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας

EFPIA Απαραίτητη η γνώμη των ασθενών στην αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
EFPIA Απαραίτητη η γνώμη των ασθενών στην αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας
Έ

κκληση στους ευρωπαϊκούς φορείς που αξιολογούν και αποζημιώνουν καινοτόμες θεραπείες (ΗΤΑ), να συμπεριλάβουν τους ασθενείς και τις εμπειρίες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA).

Την Τρίτη (12/11/2019) δημοσιεύθηκε η έκθεση της IQVIA για την «Αξιολόγηση των Ανθρωποκεντρικών Θεραπευτικών Καινοτομιών». Οι ανθρωποκεντρικές θεραπευτικές καινοτομίες μπορούν να έχουν σημαντικό και χειροπιαστό αντίκτυπο στην ποιότητα της ζωής των ασθενών, καθώς και στη βελτίωση και τη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή τους και ως εκ τούτου στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας τους. Επομένως, μόνο αυτοί μέσα από βιωματικές εμπειρίες μπορούν να αποτυπώσουν την προστιθέμενη αξία των θεραπειών.

EFPIA Απαραίτητη η γνώμη των ασθενών στην αξιολόγηση της φαρμακευτικής καινοτομίας