Ημερομηνία Δημοσίευσης 02/12/2019  13:19
 
 

Ειδικά κλιμάκια γιατρών, νοσηλευτών και ψυχολόγων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών

Ειδικά κλιμάκια γιατρών νοσηλευτών και ψυχολόγων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών
Ειδικά κλιμάκια γιατρών νοσηλευτών και ψυχολόγων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών
Π

έντε νησιά τις επόμενες εβδομάδες θα επισκεφθούν κλιμάκια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του υπουργείου Υγείας για την άμεση ενίσχυση του συστήματος παροχής υπηρεσιών υγείας σε πρόσφυγες - μετανάστες και για την ταυτόχρονη ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ που δοκιμάζονται από τις έντονες προσφυγικές ροές των τελευταίων μηνών.

Ο ΕΔΟΥ στέλνει ειδικά κλιμάκια αποτελούμενα από γιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Κω και Λέρου. Κατά την παραμονή τους στα πέντε νησιά τις επόμενες εβδομάδες τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα συμβάλουν:

Ειδικά κλιμάκια γιατρών νοσηλευτών και ψυχολόγων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών