Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/11/2019  18:19
 
 

Ειδική αγωγή: Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης για τις δαπάνες φυσικοθεραπείας

Ειδική αγωγή Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης για τις δαπάνες φυσικοθεραπείας
Ειδική αγωγή Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης για τις δαπάνες φυσικοθεραπείας
Α

πό 1η Ιανουαρίου του 2020 οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν θα καταβάλλουν χρήματα από την τσέπη τους για τη φυσικοθεραπεία των παιδιών τους στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής, εφόσον χρησιμοποιούν το δίκτυο των συμβεβλημένων φυσιοθεραπευτών.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιούν θεραπευτές εκτός του δικτύου συμβεβλημένων, οι ασφαλισμένοι δεν θα αποζημιώνονται για τις καταβαλλόμενες δαπάνες.

Ειδική αγωγή Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης για τις δαπάνες φυσικοθεραπείας