Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  19:19
 
 

ΕΚΕΑ: Εθελοντική Αιμοδοσία στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά 16-17 Σεπτεμβρίου

ΕΚΕΑ Εθελοντική Αιμοδοσία στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά 16-17 Σεπτεμβρίου
ΕΚΕΑ Εθελοντική Αιμοδοσία στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά 16-17 Σεπτεμβρίου
Τ

ο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.

Σκοπός είναι η προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών από την περιοχή του Πειραιά, ώστε να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια και η κάλυψη των αναγκών αίματος και μέσα στην φθινοπωρινή περίοδο,

ΕΚΕΑ Εθελοντική Αιμοδοσία στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Πειραιά 16-17 Σεπτεμβρίου