Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/08/2019  18:19
 
 

Φοβίες: Ποιες είναι οι πιο σπάνιες και πώς θα τις αντιμετωπίσετε

Φοβίες Ποιες είναι οι πιο σπάνιες και πώς θα τις αντιμετωπίσετε
Φοβίες Ποιες είναι οι πιο σπάνιες και πώς θα τις αντιμετωπίσετε
Έ

χετε φοβίες και πώς τις αντιμετωπίζετε;

Με τον όρο «φοβία» δηλώνεται η έντονη ανησυχία, άγχος και εμμονή του ατόμου, η οποία υφίσταται παρότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει αληθινός κίνδυνος.

Φοβίες Ποιες είναι οι πιο σπάνιες και πώς θα τις αντιμετωπίσετε