Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/04/2019  14:59
 
 

Γάγγλιο καρπού: Πόσο ανησυχητικό είναι;

Γάγγλιο καρπού Πόσο ανησυχητικό είναι
Γάγγλιο καρπού Πόσο ανησυχητικό είναι
Ό

ταν παρατηρούμε κάποιο οίδημα στα χέρια, συνήθως το αποδίδουμε σε τραυματισμό, τσίμπημα από έντομο, αλλεργία ή φουσκάλα από την υπερβολική χρήση.

Οι περισσότεροι αναμένουν να υποχωρήσει μόνο του. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν υποχωρεί;

Γάγγλιο καρπού Πόσο ανησυχητικό είναι