Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/03/2018  14:29
 
 

Hellas PHARM 2018: Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Hellas PHARM 2018 Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Hellas PHARM 2018 Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Τ

η διοργάνωση επισκέφτηκαν 2.944 σύνεδροι και τη στήριξαν 140 χορηγοί. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΦΣΑ, Κωνσταντίνος Λουράντος, «ο στόχος του συνεδρίου επετεύχθη. Οι εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του προγράμματός του έδωσαν αφορμή για προβληματισμό και συνέβαλαν στο να παρουσιαστούν απόψεις και γνώμες που θα βοηθήσουν τον φαρμακοποιό στην καθημερινότητά του. Και όλα αυτά, με το βλέμμα στραμμένο στις προοπτικές και τις ευκαιρίες που διαγράφονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Το πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες για θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, εναρμονισμένα με τις ανάγκες επιμόρφωσης και ενημέρωσης του σύγχρονου φαρμακοποιού. Πιο συγκεκριμένα:
• Ευρωπαίοι και Έλληνες φαρμακοποιοί συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις και τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη για τα φαρμακεία.
• Στο ερώτημα «Τι θα πρέπει να προσέχουν και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν, για την ανάπτυξη του φαρμακείου τους, τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα;» απάντησαν οι συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Επιχειρηματικές λύσεις για τους φαρμακοποιούς».
• Θέματα όπως ο εμβολιασμός των ενηλίκων και ο ρόλος του φαρμακείου κοινότητας, η φαρμακοεπιδημιολογία του εμβολίου του HPV και ο ρόλος του φαρμακείου στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, η φαρμακοεπιδημιολογία στην εργαστηριακή πρακτική και η ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της διαχείρισης και της συμμόρφωσης στη φαρμακοθεραπεία, παρουσιάστηκαν, μεταξύ άλλων, στο στρογγυλό τραπέζι «ΠΦΥ και Κοινωνική Φαρμακευτική: Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες στο φαρμακείο της κοινότητας».

Hellas PHARM 2018 Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Hellas PHARM 2018 Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Hellas PHARM 2018 Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Hellas PHARM 2018 Λουράντος – Προοπτικές και ευκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο