Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/10/2019  11:59
 
 

Η ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» του Συλλόγου Κ.Ε.Φ.Ι. για ογκολογικούς ασθενείς

Η ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» του Συλλόγου ΚΕΦΙ για ογκολογικούς ασθενείς
Η ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» του Συλλόγου ΚΕΦΙ για ογκολογικούς ασθενείς
Η

εταιρεία BIAΝΕΞ στηρίζει έμπρακτα το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» που υλοποιεί ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.).

Στο πλαίσιο υποστήριξης των Συλλόγων Ασθενών, η ΒΙΑΝΕΞ επιχορηγεί για το 2019 το σημαντικό αυτό πρόγραμμα στήριξης των καρκινοπαθών τελικού σταδίου και των οικείων τους, το οποίο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2018. Σκοπός του προγράμματος «Μαζί και στο Σπίτι» είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών με την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο οικείο περιβάλλον τους, από ειδικούς ψυχολόγους και κοινωνική λειτουργό. Η προσφορά των υπηρεσιών γίνεται δωρεάν.

Η ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» του Συλλόγου ΚΕΦΙ για ογκολογικούς ασθενείς

Η ΒΙΑΝΕΞ στηρίζει το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι» του Συλλόγου ΚΕΦΙ για ογκολογικούς ασθενείς