Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/01/2020  17:39
 
 

Η CAR-T θεραπεία της Novartis εμφανίζει συνεπή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια

Η CAR-T θεραπεία της Novartis εμφανίζει συνεπή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Η CAR-T θεραπεία της Novartis εμφανίζει συνεπή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Σ

τους ασθενείς των ΗΠΑ, όταν χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη - Αποτελέσματα από δύο αναλύσεις πραγματικής κλινικής εμπειρίας

Η αποτελεσματικότητα στο διάχυτο από μεγάλα Β-κύτταρα λέμφωμα (DLBCL) επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στη βασική κλινική μελέτη, σε έναν πιο ευρύ πληθυσμό ασθενών, που περιλάμβανε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και πιο βαριά προθεραπευμένους ασθενείςΠαρατηρήθηκαν λιγότερα από τα αναμενόμενα γνωστά ανεπιθύμητα συμβάντα από την CAR-T κυτταρική θεραπεία για τους ασθενείς με DLBCL, ειδικά όσον αφορά στα ποσοστά εμφάνισης υψηλού βαθμού συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών (4%) και νευρολογικών συμβάντων (5%), σε σύγκριση με τις βασικές κλινικές μελέτεςΣε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ), η αποτελεσματικότητα ήταν παρόμοια και η ασφάλεια πιο ευνοϊκή συγκριτικά με τη βασική κλινική μελέτηΗ κατανόηση του προφίλ ασφαλείας του tisagenlecleucel και η αυξανόμενη εμπειρία με τη χορήγησή του σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης υποστηρίζουν τη χρήση του ακόμη και σε επίπεδο εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου.

Η CAR-T θεραπεία της Novartis εμφανίζει συνεπή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια