Ημερομηνία Δημοσίευσης 09/10/2019  11:59
 
 

Η Ελλάδα στα Διεθνή Συνεργατικά Πρωτόκολλα Θεραπείας για τον καρκίνο παιδικής - εφηβικής ηλικίας

Η Ελλάδα στα Διεθνή Συνεργατικά Πρωτόκολλα Θεραπείας για τον καρκίνο παιδικής - εφηβικής ηλικίας
Η Ελλάδα στα Διεθνή Συνεργατικά Πρωτόκολλα Θεραπείας για τον καρκίνο παιδικής - εφηβικής ηλικίας
Μ

νημόνιο συνεργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και η Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), με στόχο την ένταξη και ισότιμη συμμετοχή της ΕΕΠΑΟ στην εφαρμογή και διενέργεια των Διεθνών Συνεργατικών Πρωτοκόλλων Θεραπείας για τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Η Φλόγα αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους για τη συμμετοχή της ΕΕΠΑΟ στα πρωτόκολλα θεραπείας παιδιών και εφήβων, η οποία δίνει πρόσβαση σε προηγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που έως τώρα δεν ήταν διαθέσιμες στη χώρα μας. Το κόστος συμμετοχής αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Για το σκοπό αυτό, η Φλόγα υπέβαλλε αίτηση για ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020.

Η Ελλάδα στα Διεθνή Συνεργατικά Πρωτόκολλα Θεραπείας για τον καρκίνο παιδικής - εφηβικής ηλικίας