Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/07/2019  13:39
 
 

Ηλιοθεραπεία: Τα οφέλη και οι κίνδυνοι

Ηλιοθεραπεία Τα οφέλη και οι κίνδυνοι
Ηλιοθεραπεία Τα οφέλη και οι κίνδυνοι
Π

ρέπει να κάνουμε ηλιοθεραπεία ή οι κίνδυνοι είναι περισσότεροι από τα οφέλη;

Δείτε στο παρακάτω video τα υπέρ και τα κατά από την έκθεση στον ήλιο:

Ηλιοθεραπεία Τα οφέλη και οι κίνδυνοι