Ημερομηνία Δημοσίευσης 12/02/2019  15:19
 
 

Κατακράτηση υγρών: 5 tips για να την αντιμετωπίσετε

Κατακράτηση υγρών 5 tips για να την αντιμετωπίσετε
Κατακράτηση υγρών 5 tips για να την αντιμετωπίσετε
Η

κατακράτηση υγρών είναι η αιτία πίσω από το φούσκωμα ή την αίσθηση ότι έχετε πάρει κιλά, ακόμη και αν προσέχετε τη διατροφή σας.

Με τον όρο κατακράτηση εννοούμε την υπερβολική συσσώρευση νερού και άλλων υγρών στο κυκλοφορικό σύστημα, στους ιστούς και στις διάφορες κοιλότητες του σώματος.

Κατακράτηση υγρών 5 tips για να την αντιμετωπίσετε