Ημερομηνία Δημοσίευσης 08/11/2018  15:09
 
 

Κατακράτηση υγρών: Όλες οι πιθανές αιτίες και πώς θα την αντιμετωπίσετε

Κατακράτηση υγρών Όλες οι πιθανές αιτίες και πώς θα την αντιμετωπίσετε
Κατακράτηση υγρών Όλες οι πιθανές αιτίες και πώς θα την αντιμετωπίσετε
Ό

ταν μιλάμε για κατακράτηση υγρών εννοούμε την υπερβολική συσσώρευση νερού και άλλων υγρών στο κυκλοφορικό σύστημα, στους ιστούς και στις διάφορες κοιλότητες του σώματος.