Ημερομηνία Δημοσίευσης 19/08/2019  21:39
 
 

Λιπαρά γαλακτοκομικών: Σε τι διαφέρουν από τα άλλα λιπαρά

Λιπαρά γαλακτοκομικών Σε τι διαφέρουν από τα άλλα λιπαρά
Λιπαρά γαλακτοκομικών Σε τι διαφέρουν από τα άλλα λιπαρά
Τ

α γαλακτοκομικά έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών μελετών τα τελευταία χρόνια, κυρίως ερευνητών των Πανεπιστημίων Harvard και Tufts.

Οι ειδικοί εξέτασαν τη σχέση των γαλακτοκομικών με πλήρη λιπαρά και των κινδύνων καρδιακών παθήσεων και διαβήτη.

Λιπαρά γαλακτοκομικών Σε τι διαφέρουν από τα άλλα λιπαρά