Ημερομηνία Δημοσίευσης 23/10/2019  08:19
 
 

Με ψυχομετρικά τεστ 20ετίας οι περισσότερες διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα

Με ψυχομετρικά τεστ 20ετίας οι περισσότερες διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα
Με ψυχομετρικά τεστ 20ετίας οι περισσότερες διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα
Ε

κατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα απασχολεί το ζήτημα της ειδικής αγωγής. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο, η συζήτηση άνοιξε γύρω από τον τρόπο αποζημίωσης των ειδικών θεραπειών, καθώς μεγάλη αναστάτωση έφερε η αναθεώρηση του Ενιαίου Κανονισμού Υγείας του ΕΟΠΥΥ με το σύστημα των voucher, που έμεινε στην πράξη ανεφάρμοστο. Ανοιχτά θέματα, όμως, υπάρχουν και στον τομέα της διάγνωσης που έχουν να κάνουν με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των ψυχομετρικών τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες και ιδιωτικές δομές ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται ακόμα ψυχομετρικά τεστ εικοσαετίας, τη στιγμή που υπάρχουν νεότερα εργαλεία τα οποία έχουν ενσωματώσει τις νεότερες επιστημονικές και τεχνολογικές και εξελίξεις.

Βασικό εργαλείο αξιολόγησης των νοητικών λειτουργιών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων αποτελούν τα ψυχομετρικά τεστ. Πρόκειται για έγκυρες και διεθνώς αναγνωρισμένες κλίμακες με τη βοήθεια των οποίων αξιολογούνται οι γνωστικές ικανότητες, οι νευροψυχολογικές λειτουργίες, οι μαθησιακές δυσκολίες, η προσωπικότητα κ.α. Τα ψυχομετρικά τεστ δεν υποκαθιστούν αλλά συμπληρώνουν και τεκμηριώνουν την κλινική εκτίμηση και αξιολόγηση του ειδικού επιστήμονα. Γι’ αυτό απευθύνονται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και σε ειδικούς ερευνητές και όχι στο γενικό κοινό. Δηλαδή, τα ψυχομετρικά τεστ είναι επιστημονικά εργαλεία και δεν έχουν σχέση με τα ψυχαγωγικά τεστ προσωπικότητας ή νοημοσύνης που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο.

Με ψυχομετρικά τεστ 20ετίας οι περισσότερες διαγνώσεις μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα