Ημερομηνία Δημοσίευσης 18/11/2019  11:39
 
 

Μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους φορείς ζητά ο ΕΟΦ στις αναφορές των ελλείψεων φαρμάκων

Μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους φορείς ζητά ο ΕΟΦ στις αναφορές των ελλείψεων φαρμάκων
Μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους φορείς ζητά ο ΕΟΦ στις αναφορές των ελλείψεων φαρμάκων
Ν

έα έκκληση απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) στους φορείς που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, να χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή εφαρμογή για την αναφορά των ελλείψεων φαρμάκων.

Ο ΕΟΦ ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα φαρμακευτικά προϊόντα που παρουσιάζουν μειωμένη διαθεσιμότητα ή έλλειψη στην εγχώρια αγορά, καθώς και για τη λήψη των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό των επιπτώσεων για τους ασθενείς ή την οριστική αντιμετώπισή τους. Στην προσπάθεια αυτή έχουν κληθεί επανειλημμένα να συμβάλουν όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και οι ιατροί και οι ίδιοι οι ασθενείς, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της κάλυψης των θεραπευτικών κενών, επισημαίνει ο Οργανισμός.

Μεγαλύτερη ανταπόκριση από τους φορείς ζητά ο ΕΟΦ στις αναφορές των ελλείψεων φαρμάκων