Ημερομηνία Δημοσίευσης 14/01/2020  21:39
 
 

Μεταβολικό σύνδρομο: Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης

Μεταβολικό σύνδρομο Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης
Μεταβολικό σύνδρομο Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης
Τ

ο μεταβολικό σύνδρομο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο μεταβολικών διαταραχών που σχετίζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο (πχ. έμφραγμα), καθώς και με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης νεφροπάθειας και διαβήτη.

Ένας άνθρωπος πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο όταν συνυπάρχουν τρεις ή περισσότερες από τις παρακάτω μεταβολικές διαταραχές:

Μεταβολικό σύνδρομο Πόσο αυξάνει τον κίνδυνο θρόμβωσης