Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/09/2019  19:19
 
 

Νυχτερινή εφίδρωση: 8 λόγοι σε εικόνες

Νυχτερινή εφίδρωση 8 λόγοι σε εικόνες
Νυχτερινή εφίδρωση 8 λόγοι σε εικόνες
Η

νυχτερινή εφίδρωση είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, το οποίο ταλαιπωρεί το 10 με 40% των ενηλίκων το χρόνο.

Η νυχτερινή εφίδρωση μπορεί να οφείλεται σε κάτι απλό, όπως είναι η υψηλή θερμοκρασία, ή μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα υγείας, ορμονική διαταραχή ή παρενέργεια φαρμακευτικής αγωγής.

Νυχτερινή εφίδρωση 8 λόγοι σε εικόνες