Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/02/2018  17:29
 
 

Ο κίνδυνος καρκίνου φαίνεται στο… δακτυλικό αποτύπωμα!

Ο κίνδυνος καρκίνου φαίνεται στο… δακτυλικό αποτύπωμα
Ο κίνδυνος καρκίνου φαίνεται στο… δακτυλικό αποτύπωμα
Ο

τομέας της Δερματογλυφικής, όπως ονομάζεται, έχει αυτό ακριβώς το αντικείμενο, δηλαδή τη μελέτη και την ανάλυση των αποτυπωμάτων σε σχέση με ευρύ φάσμα παθήσεων και ασθενειών.

Ο κίνδυνος καρκίνου φαίνεται στο… δακτυλικό αποτύπωμα

Ο κίνδυνος καρκίνου φαίνεται στο… δακτυλικό αποτύπωμα