Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/05/2019  13:59
 
 

Οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ & ΒΙΑΝ δίπλα στο Make-A-Wish

Οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ  ΒΙΑΝ δίπλα στο Make-A-Wish
Οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ  ΒΙΑΝ δίπλα στο Make-A-Wish
Ο

ι εργαζόμενοι των δύο εταιρειών υιοθέτησαν την ευχή ενός παιδιού, μέσω της πασχαλινής δράσης του προγράμματος αλληλεγγύης του Ομίλου Γιαννακόπουλου.

Οι εταιρείες BIAΝΕΞ και ΒΙΑΝ του Ομίλου Γιαννακόπουλου, στο πλαίσιο του προγράμματος αλληλεγγύης που υλοποιούν, στήριξαν το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) μέσω της αγοράς πασχαλινών λαμπάδων. Οι εθελοντές του Οργανισμού δημιούργησαν ειδικά για τη ΒΙΑΝΕΞ και τη ΒΙΑΝ ένα σχέδιο λαμπάδας, το οποίο οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ  ΒΙΑΝ δίπλα στο Make-A-Wish