Ημερομηνία Δημοσίευσης 06/12/2018  13:09
 
 

Οι πολλές πρωτεΐνες βλάπτουν τα νεφρά: Μύθος ή αλήθεια;

Οι πολλές πρωτεΐνες βλάπτουν τα νεφρά Μύθος ή αλήθεια
Οι πολλές πρωτεΐνες βλάπτουν τα νεφρά Μύθος ή αλήθεια
Π

ρόκειται για μία τιμή που καταδεικνύει πόσο καλά διηθούν τα νεφρά τα απόβλητα προϊόντα από το αίμα, ενώ βοηθά στη διάγνωση πιθανής βλάβης στα νεφρά.