Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/09/2019  08:19
 
 

Παιδιά και προβλήματα όρασης: Δείτε τι ισχύει ανάλογα με την ηλικία

Παιδιά και προβλήματα όρασης Δείτε τι ισχύει ανάλογα με την ηλικία
Παιδιά και προβλήματα όρασης Δείτε τι ισχύει ανάλογα με την ηλικία
Π

ερισσότερα από ένα στα τέσσερα παιδιά σχολικής ηλικίας παρουσιάζουν προβλήματα όρασης, τα οποία συχνά δεν γίνονται αντιληπτά και έτσι δεν αντιμετωπίζονται.

Η φτωχή όραση ωστόσο, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τις επιδόσεις των παιδιών στα μαθήματα, όσο και την ενασχόλησή τους με αθλητικές και εξωσχολικές δραστηριότητες.