Ημερομηνία Δημοσίευσης 10/09/2019  18:19
 
 

Πάνω από το 50% των μαθητών ΑμΕΑ δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη

Πάνω από το 50 των μαθητών ΑμΕΑ δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη
Πάνω από το 50 των μαθητών ΑμΕΑ δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη
Σ

ε 90.743 ανήλθαν οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2017-2018, αποτελώντας το 6,3% των μαθητών της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει το 5ο Δελτίο του Παρατηρητηρίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Όπως σημειώνεται στο δελτίο, το 57,3% των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη, παρά υποστηρίζονται μόνο από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μόνο 1 στους 10 λαμβάνει εξειδικευμένη υποστήριξη. Αναλυτικότερα, το 35% των μαθητών των τμημάτων ένταξης έχουν τοποθετηθεί χωρίς καμία αξιολόγηση από διαγνωστικό φορέα. Παράλληλα, μόλις το 7% των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίχθηκε με παράλληλη στήριξη, από τους οποίους 8 στους 10 για λιγότερο από 20 ώρες την εβδομάδα.

Πάνω από το 50 των μαθητών ΑμΕΑ δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη