Ημερομηνία Δημοσίευσης 11/06/2019  19:19
 
 

Πολλαπλό μυέλωμα: Συνδυαστική θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου

Πολλαπλό μυέλωμα Συνδυαστική θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου
Πολλαπλό μυέλωμα Συνδυαστική θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου
Μ

ελέτη Φάσης 3 συνδυαστικής θεραπείας με isatuximab έδειξε μείωση κατά 40% του κινδύνου εξέλιξης της νόσου ή θανάτου για τους ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης Φάσης 3 ICARIA-MM έδειξαν ότι η προσθήκη του isatuximab στη θεραπεία με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη (συνδυαστική θεραπεία με isatuximab) παρουσίασε στατιστικά σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τη θεραπεία με πομαλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη μόνο, σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα.

Πολλαπλό μυέλωμα Συνδυαστική θεραπεία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου