Ημερομηνία Δημοσίευσης 15/05/2019  14:59
 
 

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου;

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου
Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου
Ε

ίναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μετά από μία χρήση, η πετσέτα αποκτά 1.000 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση μικροβίων από μια καθαρή.

Πόσοι από εσάς γνωρίζετε, άραγε, τους κινδύνους που κρύβουν οι πετσέτες που χρησιμοποιούμε στο μπάνιο;

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου

Πότε γίνονται επικίνδυνες οι πετσέτες και τα σφουγγάρια του μπάνιου