Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/10/2019  22:39
 
 

Προδιαβήτης: 3 κανόνες πρόληψης για να μην εξελιχθεί σε διαβήτη

Προδιαβήτης 3 κανόνες πρόληψης για να μην εξελιχθεί σε διαβήτη
Προδιαβήτης 3 κανόνες πρόληψης για να μην εξελιχθεί σε διαβήτη
Ο

όρος «προδιαβήτης» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την παρουσία διαταραγμένης ομοιοστασίας της γλυκόζης, η οποία όμως δεν πληροί τα κριτήρια διάγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη.

Προδιαβήτης 3 κανόνες πρόληψης για να μην εξελιχθεί σε διαβήτη