Ημερομηνία Δημοσίευσης 20/08/2019  13:39
 
 

Προδιαβήτης: 3 τρόποι για να αντιστρέψετε την κατάσταση

Προδιαβήτης 3 τρόποι για να αντιστρέψετε την κατάσταση
Προδιαβήτης 3 τρόποι για να αντιστρέψετε την κατάσταση
Π

ροδιαβήτης είναι η κατάσταση κατά την οποία τα επίπεδα του σακχάρου είναι πάνω από το ανώτατο φυσιολογικό όριο, όχι όμως τόσο υψηλά ώστε να στοιχειοθετείται διάγνωση διαβήτη.

Δείτε ποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε ισορροπημένα επίπεδα σακχάρου στο αίμα καθώς και ένα υγιές βάρος.

Προδιαβήτης 3 τρόποι για να αντιστρέψετε την κατάσταση