Ημερομηνία Δημοσίευσης 24/03/2020  22:39
 
 

Ψάρια στην εγκυμοσύνη: Περισσότερα τα οφέλη από τους κινδύνους - Ποια είναι αυτά

Ψάρια στην εγκυμοσύνη Περισσότερα τα οφέλη από τους κινδύνους - Ποια είναι αυτά
Ψάρια στην εγκυμοσύνη Περισσότερα τα οφέλη από τους κινδύνους - Ποια είναι αυτά
Ο

ι συστάσεις ως προς την κατανάλωση ψαριών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν αναθεωρηθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Μία νέα μελέτη δείχνει ότι τα οφέλη από την κατανάλωση ψαριών με μέτρο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν των πιθανών κινδύνων.

Ψάρια στην εγκυμοσύνη Περισσότερα τα οφέλη από τους κινδύνους - Ποια είναι αυτά