Ημερομηνία Δημοσίευσης 27/01/2020  22:39
 
 

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης στις γυναίκες: 8 απλοί τρόποι αντιμετώπισης

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης στις γυναίκες 8 απλοί τρόποι αντιμετώπισης
Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης στις γυναίκες 8 απλοί τρόποι αντιμετώπισης
Β

ιολογικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες καθιστούν τις γυναίκες πολύ πιο ευάλωτες σε πάσης φύσεως προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το λεγόμενο burnout είναι η απόρροια των πολλαπλών κοινωνικών ρόλων που επωμίζονται σήμερα οι γυναίκες, των στρεσογόγων «βιολογικών» περιόδων στη ζωή τους, των δύσκολων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών κλπ.

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης στις γυναίκες 8 απλοί τρόποι αντιμετώπισης