Ημερομηνία Δημοσίευσης 22/01/2020  11:19
 
 

Σύνδρομο της άδειας φωλιάς - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύνδρομο της άδειας φωλιάς - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Σύνδρομο της άδειας φωλιάς - Τι πρέπει να γνωρίζετε
Τ

ο σύνδρομο της άδειας φωλιάς αναφέρεται στη δύσκολη μεταβατική περίοδο που βιώνει ένα ζευγάρι όταν το σπίτι έχει αδειάσει από παιδιά, δηλαδή όταν και το τελευταίο παιδί της οικογένειας φύγει πια από το σπίτι.

Παρότι δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση για το σύνδρομο αυτό, η μεγάλη πλειοψηφία των γονέων βιώνουν ένα ή περισσότερα από τα συμπτώματα της “άδειας φωλιάς”:

Σύνδρομο της άδειας φωλιάς - Τι πρέπει να γνωρίζετε