Ημερομηνία Δημοσίευσης 21/01/2020  10:59
 
 

Ταχυκαρδία: Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία

Ταχυκαρδία Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία
Ταχυκαρδία Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία
Ο

ι παλμοί της καρδιάς εξαρτώνται από την ηλικία, τη φυσική κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου.

Οι επιπλοκές της ταχυκαρδίας ποικίλλουν σε σοβαρότητα και εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες. Δείτε ποιες είναι οι κυριότερες:

Ταχυκαρδία Ποιες είναι οι επιπλοκές για την υγεία