Ημερομηνία Δημοσίευσης 13/01/2020  22:39
 
 

Ξηροστομία: Οι βασικές αιτίες σε εικόνες

Ξηροστομία Οι βασικές αιτίες σε εικόνες
Ξηροστομία Οι βασικές αιτίες σε εικόνες
Η

ξηροστομία είναι η αίσθηση στεγνότητας στο στόμα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Οδοντικής και Κρανιοπροσωπικής Έρευνας των ΗΠΑ, η ξηροστομία μπορεί να προκληθεί από τις παρακάτω αιτίες: