Ημερομηνία Δημοσίευσης 19/10/2019  16:19
 
 

Υπνική άπνοια: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Υπνική άπνοια Τι πρέπει να γνωρίζετε
Υπνική άπνοια Τι πρέπει να γνωρίζετε
Τ

ο σύνδρομο άπνοιας στον ύπνο είναι μία πολύ συχνή διαταραχή της αναπνοής.

Άπνοια ορίζεται η διακοπή της ροής του αέρα στις αεροφόρες οδούς που διαρκεί περισσότερο από 10 λεπτά.

Υπνική άπνοια Τι πρέπει να γνωρίζετε